هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / آزمونی / کارشناسی ارشد / حقوق خانواده / ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل
ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل
ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل
ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

دیباچه
مقدمه

فصل اول: مفهوم و انواع ضمانت نامه‌هلی بانکی و روابط حقوقی ناشی از آن

مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی ضانت نامه‌های بانکی

گفتار اول: مفهوم و تعریف ضمانت نامه بانکی
بند اول: تعریف
بند دوم: مقررات حاکم بر ضمانت نامه‌ها
گفتار دوم: ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی
بند اول: تحلیل ماهیت ضمانت نامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی
الف) ویژگی‌های عقد ضمان
ب) ویژگی‌های ضمانت نامه‌های بانکی
1-ضمانت نامه بانکی ماهیتاً یک سند تجاری است
2-ضمانت نامه بانکی همواره ضمانت از دین موجود نیست و چه بسا حتی دینی نیز وجود نداشته و هیچ گاه نیز به وجود نیاید
3- اصل استقلال ضمانت نامه‌های بانکی
یک) اصل استقلال در اسناد بین المللی
دو) آثار و نتایج اصل استقلال
سه) تحلیل اصل استقلال از منظر حقوق داخلی
چهار) استثنای اصل استقلال
بند دوم: تحلیل ضمانت نامه‌های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع
بند سوم: تحلیل مفهوم ضمانت نامه‌های بانکی بر مبنای تعهد به نفع ثالث
بند چهارم: تحلیل ضمانت نامه‌های بانکی در قالب ماده 10 قانون مدنی
نتیجه

مبحث دوم: اصول حاکم بر تحلیل روابط حقوقی طرفین و انواع ضمانت نامه‌های بانکی

گفتار اول: اصول حاکم بر ضمانت نامه‌های بانکی
بند اول: اصل استقلال
بند دوم: مطابقت اسناد با مفاد ضمانت نامه
الف) معیار ضابطه شکلی
ب) معیار مطابقت دقیق
ج) مطابقت اساسی
بند سوم: وصف اسنادی ضمانت نامه‌های بانکی
گفتار دوم: روابط حقوقی طرف‌های ضمانت نامه‌های بانکی
بند اول: رابطه بین بانک و ضمانت خواه
بند دوم: رابطه بین بانک ضامن و مضمون له
بند سوم: رابطه بین مضمون له (ذینفع) و ضمانتخواه (مدیون اصلی)
گفتار سوم: انواع ضمانت نامه‌های بانکی از حیث عوارض تعهد مندرج در آن
بند اول: ضمانت نامه‌های قابل تمدید و ضمانت نامه‌های غیرقابل تمدید
بند دوم: ضمانت نامه‌ مشروط و ضمانت نامه‌ بدون قید و شرط
بند سوم: ضمانت نامه‌ قابل فسخ و ضمانت نامه‌ غیرقابل فسخ
بند چهارم: قابلیت یا عدم قابلیت انتقال ضمانت نامه‌
توثیق ضمانت نامه‌ بانکی
بند پنجم: ضمانت نامه‌ مؤثر در آینده و ضمانت نامه با حالت عطف به ماسبق شونده
بند ششم: ضمانت نامه معین و ضمانت نامه‌ مداوم
بند هفتم: ضمانت نامه‌ تأیید شده
بند هشتم: ضمانت نامه‌ سندیکایی
بند نهم: ضمانت نامه‌ مستقیم و ضمانت نامه غیر مستقیم
گفتار چهارم: انواع ضمانت نامه‌های بانکی از حیث نوع تضمین مندرج در آن‌ها
بند اول: ضمانت نامه‌ شرکت در مناقصه و مزایده
بند دوم: ضمانت نامه‌ پیش پرداخت
بند سوم: ضمانت نامه‌ استرداد کسور وجه الضمان
بند چهارم: ضمانت نامه حسن انجام کار یا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
بند پنجم: ضمانت نامه پرداخت
بند ششم- ضمانت نامه متقابل
الف) رابطه بین بانک دستوردهنده و ضمانتخواه (طرف حساب)
ب) رابطه بین بانک دستور دهنده و بانک صادر کننده
ج) رابطه بین بانک صادر کننده و ضمانتخواه
بند هفتم: اعتبارات اسنادی ضمانتی

فصل دوم: آثار ضمانت نامه‌های بانکی و چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از آن

مبحث اول: مطالبه وجه ضمانت نامه‌های باکی

گفتار اول: چگونگی مطالبه
بند اول: ذینفع کیست؟
بند دوم: شرایط مطالبه
بند سوم: بیان مبانی ادعا
مطالبه وجه ضمانت نامه متقابل
گفتار دوم: مطالبه ناروا و مفهوم تقلب
بند اول: ریسک تجاری
بند دوم: ریسک فنی
بند سوم: ریسک مالی
بند چهارم: ریسک سیاسی
الف) تقلب در مطالبه وجه ضمانت نامه
ب) مقررات بین المللی حاکم در این زمینه، در مورد تقلب رویه یکسان و واحدی ندارند
ج) تقلب در ضمانت نامه‌های متقابل
د) تقلب و تبانی متقاضی ذینفع

گفتار سوم: حقوق و تعهدات طرفین هنگام مطالبه وجه

بند اول: تعهدات بانک در مقابل ذینفع
بند دوم: آلترناتیو تمدید یا پرداخت
بند سوم: تعهدات بانک در مقابل ضمانتخواه (مشتری)
بند چهارم: حقوق و تعهدات متقابل ذینفع و ضمانت خواه

مبحث دوم: رسیدگی به اختلافات و قانون حکم

گفتار اول: منع پرداخت وجه ضمانت نامه توسط دادگاه
بند اول: قرار منع موقت پرداخت وجه ضمانت نامه در حقوق ایران
بند دوم: حقوق تطبیقی
الف) حقوق انگلیس
ب) حقوق فرانسه
ج) حقوق آلمان
د) صدور قررا منع پرداخت طبق کنوانسیون سازمان ملل
گفتار دوم: قانون حاکم و مراجع حل اختلاف
بند اول: قانون حاکم
بند دوم: مرجع رسیدگی و حل و فصل اختلافات
بند سوم: کارشناسی از طریق متخصصین
فصل سوم: ضمانت نامه‌های بانکی در دعاوی ایران- ایالات متحده
مقدمه و سابقه موضوع

مبحث اول: دعاوی ایران- ایالات متحده در خصوص ضمانت‌های بانکی قبل از امضای بیانیه‌های الجزایر

گفتار اول: وضعیت اختلاف طرفین پس از پیروزی انقلاب و قبل از گروگان گیری
گفتار دوم: دوره پس از اشتغال سفارت آمریکا در ایران تا قبل از امضای بیانیه‌های الجزایر

مبحث دوم: ضمانت نامه‌های بانکی در دیوان داوری ایران- ایالات متحده

گفتار اول: مسأله صلاحیت دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی بانک‌های ایرانی دایر به مطالبه وجه ضمانت نامه‌های بانکی آمریکایی
بند اول: استدلالات طرف‌های آمریکایی در خصوص عدم صلاحیت دیوان
بند دوم: استدلالات طرف‌های ایرانی و بانک مرکزی ایران
بند سوم: تصمیم دیوان داوری در پرونده الف- 16
گفتار دوم: رویه آمریکا در مورد ضمانت نامه‌ها پس از امضای بیانیه‌های الجزایر
گفتار سوم: رویه دیوان داوری ایران- ایالات متحده در خصوص ضمانت نامه‌های بانکی
بند اول: مسأله استقلال ضمانت نامه‌های بانکی از قرارداد پایه و اصلی
بند دوم: تقلب در مطالبه وجه ضمانت نامه‌های بانکی
الف) ضمانت نامه‌ پیش پرداخت
ب) ضمانت نامه‌های بانکی حسن انجام کار

فهرست منابع و مآخذ

نمایه

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما