هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / کاربردی / اداری و صنفی / مالیاتی / آیین دادرسی مالیاتی - پاره نخست
آیین دادرسی مالیاتی - پاره نخست
آیین دادرسی مالیاتی - پاره نخست
آیین دادرسی مالیاتی - پاره نخست - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

آیین دادرسی مالیاتی - پاره نخست

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

نمایه

سخن ناشر

نشانچه‌ها

دیباچه نویسنده

بخش نخست: مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی

گفتار نخست: تعریف و مفهوم اختلاف مالیاتی

بند نخست: اختلاف
بند دوم: مالیات
الف: از دیدگاه اقتصاددانان
ب: از دیدگاه حقوق دانان و فیلسوفان سیاسی
ج: از دیدگاه فیلسوفان سیاسی نئوکانتی (جان راولز و رابرت نوزیک)
بند سوم: تعریف اختلاف مالیاتی و بِن پارهای آن در حقوق دادرسی‌های مالیاتی
بند چهارم: تعریف دادرسی

گفتار دوم: گونه‌های اختلاف مالیاتی

بند نخست: از حیث گونه‌های مالیات
الف: مالیات‌های مستقیم
ب: مالیات‌های غیرمستقیم
بند دوم: از حیث مراحل مالیات
الف: مرحله‌ی وضع قانون و مقررات گذاری مالیاتی
1- در حقوق اساسی و مالیاتی ایران
2- دادرسی اساسی مالیاتی در کشورهای دارای دادگاه قانون اساسی
3- دادرسی اساسی مالیاتی و معاهدات بین المللی و حقوق بشری
4- مقررات گذاری مالیاتی و امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری
ب: مرحله‌ی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی
1- اختلاف در گستره‌ی زمانی اجرای قانون مالیاتی
2- اختلاف در گستره‌ی مکانی اجرای قانون مالیاتی
3- اختلاف در صلاحیت سازمان دولتی تشخیص، تعیین و وصول کننده‌ی مالیات
4- اختلاف در مرحله‌ی شناسایی مؤدی مالیاتی
5- اختلاف در مرحله‌ی تشخیص و تعیین مالیات
6- اختلاف در مرحله‌ی وصول مالیات
7- اختلاف در مرحله‌ی دادرسی مالیاتی
بند سوم- از حیث پایه و منبع مالیاتی
الف: پایه‌ی مالیاتی
ب:مفهوم «منبع» در حقوق مالیاتی داخلی و حقوق بین المللی مالیاتی
ج: مالیات سبز، منبع مالیاتی نوین در حقوق مالیاتی داخلی و حقوق بین المللی مالیاتی
بند چهارم: از حیث آرمان مالیات
الف: تأمین درآمد برای هزینه‌های دولت
ب: برپایی عدالت
بند پنجم: پیامدهای حقوقی دسته بندی اختلاف‌های مالیاتی

گفتار سوم: تفاوت بین اختلاف مالیاتی با دعوای مالیاتی

بند نخست: اختلاف مالیاتی، وضعیت غیرقطعی حقوقی
بند دوم: مفهوم دعوا در دکترین‌های حقوقی ایران
الف: مفهوم اخص دعوا
ب: مفهوم اعم دعوا
بند سوم: جنبه‌های دعوای مالیاتی
بند چهارم: پیامدهای حقوقی دسته بندی دعاوی مالیاتی و ارکان حقوقی ان
بند پنجم: ریشه‌های پیدایی اختلاف و دعوای مالیاتی

گفتار چهارم: حق بشری مؤدی بردادخواهی و گونه‌های دادخواهی مالیاتی

بند نخست: حق بشری دادخواهی مؤدیان مالیاتی
بند دوم: جایگاه حق بر دادخواهی مالیاتی در منشور بین المللی حقوق بشر
بند سوم: جایگاه حق بر دادخواهی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران
بند چهارم: گونه‌های دادخواهی مالیاتی
طرح موضوع
الف: دادخواهی و حل اختلاف اداری
1-دادخواهی انفرادی و گروهی (تالی و عالی)
2-دادخواهی انتظامی مالیاتی
ب: دادخواهی و حل اختلاف غیراداری مالیاتی
1-دادخواهی‌های قضایی، سیاسی و اجتماعی
2-دادخواهی از طریق نظارت آمبودزمان‌های تخصصی مالیاتی
ریشه داشتن نظارت آمبود زمانی در پیشینه‌ی حقوق ایران باستان
دیوان مظالم در فقه عمومی اسلام، نهاد نظارت آمبود زمانی
چگونگی راه یابی دیوان مظالم ایران و ممالک اسلامی به حقوق عمومی در اروپا
تعریف آمبود زمان
جای خالی آمبود زمان تخصصی مالیاتی در ایران
بند پنجم: دادخواهی کیفری و دادخواهی مدنی مالیاتی
الف: دادخواهی کیفری
ب: دادخواهی مدنی مالیاتی
بند ششم: طرق و شیوه‌های رسیدگی به دادخواهی مالیاتتی
الف: رسیدگی عالی
ب: رسیدگی فوق العاده‌ی مالیاتی
ج: دادرسی اختصاری
د: دادرسی فوری مالیاتی

گفتار پنجم: موارد و مصادیق اختلاف با توجه به اصل تفکیک منابع مالیاتی

طرح موضوع
1-اختلاف مالیاتی با توجه به منبع سرزمینی درآمد و دارایی مشمول مالیات و اصل مبدأ و مقصد
2-موارد و مصادیق اختلاف با توجه به منابع مالیاتی مقرر در ق.م.م
الف: مالیات بر ارث
ب: حق تمبر
مالیات بر درآمد املاک
د- مالیات بر درآمد کشاورزی
هـ - مالیات بر درآمدحقوق
و- مالایت بر درآمد مشاغل
ز- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ز- 1- اختلاف مالیاتی اشخاص حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی و ضرورت توجه سیاست تقنینی مالیاتی ایران

گفتار ششم: تبیین مفهوم آیین دادرسی مالیاتی

بند اول- تعریف و مفهوم آیین دادرسی مالیاتی
بند دوم- آرمان‌های آیین دادرسی مالیاتی
بند سوم- محتوا و ماهیت آیین دادرسی مالیاتی
بند چهارم- ویژگی‌های قواعد و قوانین مربوط به آیین دادرسی مالیاتی
الف- آمره بودن قواعد آیین دادرسی مالیاتی
ب0 امکان عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به آیین دادرسی مالیاتی
ج- واگذاری صلاحیت ترافعی به مراجع دادرسی مالیاتی
د- تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی و دستگاه مالیات ستانی دولت
هـ- قوانین آیین دادرسی مالیاتی؛ بیانگر قدرت و اقتدار مالیاتی دولت

گفتار هفتم: مفهوم و گونه‌های صلاحیت در رسیدگی و دادرسی مالیاتی

بند اول- مفهوم صلاحیت و پیامدهای آن در آیین دادرسی مالیاتی
بند دوم- گونه‌های صلاحیت در آیین دادرسی مالیاتی
الف0 صلاحیت ذاتی (Competence of court Reation materiae)
ب- صلاحیت نسبی (Local Competence)
ج- صلاحیت محلی (Domestic Jurisdiction)
د- صلاحیت کشوری و ملی (National Competence)
هـ- صلاحیت بین الملی (International/Global/World Competence)
و- صلاحیت ماهوی (Meritorious/ Substantive Competence)
ز- صلاحیت شکلی (Procedural/formal Competence)
ح- صلاحیت سازمانی (Institutional competence)
ط- صلاحیت اختصاصی و فنی مالیاتی (Special and Technical Competence)
ی- صلاحیت صنفی (Corporate Competence)
بند سوم- اختلاف در صلاحیت مراجع دادرسی مالیاتی
الف- حق بر دادخواهی و رجوع به دادگاه صالح
ب- گونه‌های اختلاف در صلاحیت
ج- اختلاف در صلاحیت اثباتی بین هیأت عالی انتظامی مالیاتی و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
د- اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و مراجع اداری دادرسی مالیاتی
بند چهارم- حلاختلاف صلاحیت بین مراجع قضایی و مراجع اداری دادرسی مالیاتی
الف- اهمیت حل اختلاف صلاحیت مراجع دادرسی مالیاتی
ب- مراجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت
ج- کاستی‌های مقررات حل اختلاف در صلاحیت ق.آ.د.م در دادرسی مالیاتی

گفتار هشتم: منابع آیین دادرسی مالیاتی

بند اول- پیروی آیین دادرسی مالیاتی از منابع کلی دانش حقوق
بند دوم- تعاریف مبانی و منابع
الف- مبانی
ب- منابع
بند سوم- منابع آیین دادرسی مالیاتی
الف- قانون
1- تعریف قانون
2- قانون اساسی
3- قانون عادی
4- نظام نامه‌های دولتی مالیاتی
ب- عرف Custom
1-تعریف و جایگاه عرف
2-رد پای عرف در حقوق مالیاتی ایران
ج- رویه‌های اداری و قضایی
د- دکترین
هـ- اصول کلی حقوقی
1-معنای واژگانی و مفهوم اصطلاحی اصل
2-نمونه‌ای از اصول کلی حقوقی در دادرسی‌های مالیایت
و- اعمال حقوقی
1-تعریف عمل حقوقی
2- پیامد تفکیک عمل حقوقی از واقعه‌ی حقوقی در حقوق مالیاتی ایران
3-گونه‌های اعمال حقوقی و پیامدهای حقوقی مالیاتی آن
ز- حقوق صنفی
1-تعریف حقوق صنفی
2-جایگاه حقوق صنفی در حقوق مالیاتی ایران
3-راه‌های نفوذ حقوق صنفی در حقوق مالیاتی
4-نمونه‌ای از کاربرد قواعد حقوق صنفی در آیین دادرسی مالیاتی ایران
ح- قواعد انصاف و عدالت
1-جایگاه انصاف در نظام‌های حقوقی
2-مفهوم حقوقی انصاف و جایگاه آن در حقوق مالیاتی ایران
3- نمونه‌هایی از کاربرد قواعد انصاف در ق.م.م
4-کاربرد انصاف در دادرسی‌های کیفری و انتظامی مالیاتی و عدالت ترمیمی مالیاتی
5-جایگاه قواعد «انصاف» و «عدالت» در حقوق بین الملل مالیاتی
ط- منابع شرعی و فقعی
1- جایگاه فقه در نظام حقوقی ایران
2- انطباق و عدم مغایرت قوانین مالیاتی کنونی با موازین و احکام اسلامی
3- نمونه‌هایی از تأثیرگذاری قواعد و موازین شرعی و فقهی در ق.م.م
4- نمونه‌ای از حکم حکومتی مالیاتی در ق.م.م
- تعریف حکم حکومتی
- تفاوت حکم حکومتی با فتوای فقها
- مبنای صدور حکم حکومتی در امور مالیاتی
- تحلیل حقوقی یک حکم حکومتی در ق.م.م و سنجش آن با اصول برابری، عدم تبعیض، عدالت و حاکمیت قانون مالیاتی

گفتار نهم: پیوند آیین دادرسی مالیاتی با دیگر شاخه‌های دانش حقوق

بند اول- پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق عمومی و حقوق خصوصی
بند دوم- پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق اساسی
بند سوم0 پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق مدنی
بند چهارم- پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق تجارت
بند پنجم- پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق کیفری
بند ششم- پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق اداری
بند هفتم- پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق بین المللی
نمونه‌ای از جنبه‌های بین المللی مالیات در حقوق مالیاتی ایران
بند هشتم- پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق بشر
بند نهم- پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حسابداری و حسابرسی
بند دهم- پیوند بین آیین دادرسی مالیاتی با اقتصاد و حقوق اقتصادی
بند یازدهم- پیوند آیین ددرسی مالیاتی با حقوق قضای مجازی
الف- اهمیت فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در رابطه با عدالت الکترونیکی مالیاتی
ب- تعزیف و مفهوم فضای مجازی
ج- تعریف حقوق فضای مجازی
د- پیشنهادی برای عدالت الکترونیکی مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی ایران

گفتار دهم: الگوهای حقوقی ادرسی مالیاتی

بند اول- الگوی انگلیسی یا بیگانه
الف- دادگاه‌های اداری مالیاتی در انگلستان
ب- چگونگی رسیدگی به شکایات مالیاتی در انگلستان
بند دوم- الگوی فرانسوی یا دوگانگی
الف- نظام حقوقی دادگاه‌های اداری در فرانسه
ب- چگونگی رسیدگی به اعتراض‌ها و اختلافات مالیاتی در نظام حقوقی فرانسه
1-روش رسیدگی
2-درخواست‌ها و اعتراض‌های مؤدیان
3-پیامدهای حقوقی رأی دادگاه اداری مالیاتی
4-روش تجدید نظر رأی دادگاه اداری مالیاتی
5-رسیدگی در شورای دولتی، اجرای رأی و ختم دعوای مالیاتی
بند سوم- الگوی آلمانی یا هم‌آمیخته (مختلط یا تلفیقی)
بند چهارم- الگوی ایران
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما