هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / تخصصی و پژوهشی / نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر
نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر
نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر
نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

بخش یکم- نظام اروپایی حمایت از حقوق بشر

فصل یکم- شورای اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
گفتار یکم- شورای اروپا: ریشه‌ها و ارکان اصلی
مبحث یکم- دبیر کل شورای اروپا
مبحث دوم- کمیسر حقوق بشر
مبحث سوم- بخش همکاری و اطلاع رسانی حقوق بشر
گفتار دوم- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
مبحث یکم- پروتکل شماره 11
مبحث دوم- پروتکل شماره 12
مبحث سوم- قلمرو اجرای سرزمینی
مبحث چهارم- مستنثنا کردن سایر روش‌های حل و فصل اختلافات
مبحث پنجم- فسخ کنوانسیون
مبحث ششم- تحقیقات دبیر کل
گفتار سوم- دیوان اروپایی حقوق بشر
مبحث یکم- نظریه‌های مشورتی
مبحث دوم- دادخواست‌های فردی
مبحث سوم- دعاوی بین کشورها

فصل دوم- رویه و آیین دیوان اروپایی حقوق بشر: قبل از مرحله‌ی قابلیت پذیرش

گفتار یکم- طرح دادخواست در دیوان
مبحث یکم- آیین نامه و دستورالعمل‌های دیوان
مبحث دوم- زبان‌ها
مبحث سوم- نمایندگی
گفتار دوم- هزینه‌ها، معاضدت حقوقی و حق الزحمه‌ها
مبحث یکم: هزینه‌های دولت خوانده
مبحث دوم- هزینه‌های خواهان
مبحث سوم0 هزینه‌های دادگاه
مبحث چهارم- معاضدت حقوقی
گفتار سوم- دریافت کمک
گفتار چهارم- مفتوح کردن پرونده‌ی یک قضیه
مبحث یکم- محدودیت‌های زمانی
مبحث دوم- اختیار مشاوره
مبحث سوم- دفتر ثبت دیوان
مبحث چهارم- تکمیل فرم دادخواست
مبحث پنجم- استراتژی
مبحث ششم- اسناد و مدارک استنادی
مبحث هفتم- محرمانه بودن
مبحث هشتم- معاضدت حقوقی
مبحث نهم- به جریان افتادن پرونده
مبحث دهم- تدابیر فوری: اقدامات تأمینی
مبحث یازدهم- تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها
مبحث دوازدهم- تجمیع پرونده‌ها
مبحث سیزدهم- دسترسی عمومی به مدارک
مبحث چهاردهم- مصونیت خواهان‌ها و نمایندگان آن‌ها
مبحث پانزدهم- منع قضات از رسیدگی
گفتار پنجم- آیین مربوط به قابلیت پذیرش دعوا
مبحث یکم- قضای گزارشگر
مبحث دوم- قابلیت پذیرش به تصمیم یک کمیته
مبحث سوم- قابلیت پذیرش به تصمیم شعبه
مبحث چهارم- مکاتبات یک پرونده
مبحث پنجم- معاضدت حقوقی
مبحث ششم- لوایح دولت خوانده و لوایح متقابل خواهان
مبحث هفتم- استماع دفاعیات مربوط به قابلیت پذیرش دادخواست
مبحث هشتم- تصمیمات شعبه در مورد قابل پذیرش بودن دعوا
مبحث نهم- رسدگی توآمان به قابلیت پذیرش و ماهیت دعوا
مبحث دهم- ارجاع پرونده به شعبه عالی
گفتار ششم- ورود ثالث

فصل سوم- رویه و آئین دیوان اروپایی: پس از مرحله‌ی قابلیت پذیرش

گفتار یکم- احراز حقایق
مبحث یکم- استماع برای حقیقت یابی و تحقیقات محلی
مبحث دوم- استماع برای حقیقت یابی: آیین رسیدگی
گفتار دوم- حل و فصل دوستانه
گفتار سوم- رد دعوا
مبحث یکم- عدم پیگیری دادخواست (شق الف بند یک ماده‌ی 37)
مبحث دوم- حل موضوع (شق ب بند یک ماده‌ی 37)
مبحث سوم- عدم توجیه ادامه‌ی بررسی دعوا (شق ج بند یک ماده‌ی 37)
گفتار چهارم- اظهارات نهایی پس از مرحله‌ی قابلیت پذیرش دعوا
گفتار پنجم- استماع اظهارات شفاهی

فصل چهارم- معیارها و ضوابط پذیرش دادخواست

گفتار یکم- مقدمه
گفتار دوم- سمت و موقعیت: چه کسی می‌تواند نزد دیوان اقامه‌ی دعوا کند؟
گفتار سوم0 چه کسی می‌تواند ادعای قربانی بودن بنماید؟
مبحث یکم- قربانیان بالقوه
مبحث دوم- قربانیان غیرمستقیم
مبحث سوم- فقدان خسارت
مبحث چهارم- زائل شدن عنوان «قربانی»
مبحث پنجم- مواقعی که مباحث مربوط به غیرقابل پذیرش بودن دادخواست مطرح می‌شود و در مورد آن اتخاذ تصمیم می‌گردد
گفتار چهارم- توسل مقدماتی به مراجع داخلی
مقدمه
مبحث یکم- بار اثبات
مبحث دوم- متابعت از قواعد شکلی
مبحث سوم- انعطاف پذیری قاعده
مبحث چهارم- در دسترس بودن، مؤثر بودن و جامعیت مراجع داخلی
مبحث پنجم- مراجع داخلی مربوط به ‌اطاله‌ی بیش از حد روند رسیدگی
مبحث ششم- توسل به مراجع داخلی در نظام‌های دِفاکتو/ شرایط اشغال
مبحث هفتم- اوضاع و احوال خاص
گفتار پنجم- محدودیت زمانی شش ماهه
مبحث یکم- اصول کلی
مبحث دوم- راهکارهای تردید آمیز
مبحث سوم- استمرار نقض کنوانسیون
گفتار ششم- دادخواست‌های بی‌نام
گفتار هفتم- دادخواست‌هایی که از لحاظ ماهوی مشابه مواردی هستند که سابقاً در دیوان مطرح بوده است
گفتار هشتم- دادخواست‌هایی که سابقاً به سارمراجع بین المللی ارائه شده‌اند
گفتار نهم- عدم مطابقت با مقررات کنوانسیون
مبحث یکم- قلمرو صلاحیت دولت (Ratione Loci)
مبحث دوم- موضوعات خارج از شمول کنوانسیون (Ratione Materiae)
مبحث سوم- محدودیت‌های زمانی (Ratione Temporis)
مبحث چهارم- شخصیت خواهان و شخصیت خوانده (Ratione Personae)
گفتار دهم- دادخواست‌های بی اساس
گفتار یازدهم- سوء استفاده از حق دادخواهی
گفتار دوازدهم- نظارت بر اجرای احکام: نقش کمیته وزیران

فصل پنجم- رویخ دیوان اروپاییی حقوق بشر: حکم و اجرای حکم

گفتار یکم- ابلاغ حکم
گفتار دوم- ارجاع به شعبه‌ی عالی
گفتار سوم- تفسیر رأی
گفتار چهارم- اعاده‌ی دادرسی (بازنگری در حکم)
گفتار پنجم- اجرای احکام
مبحث یکم- جبران خسارت
مبحث دوم- اعاده‌ی مال در پرونده‌های مربوط به دارایی‌ها
مبحث سوم- رهایی فردی که غیرقانونی بازداشت شده است
مبحث چهارم- تحقیقات کیفری
مبحث پنجم- تجدید نظر در رسیدگی‌های کیفری

بخش دوم- نظام آمریکایی حمایت از حقوق بشر

فصل یکم- کمیسیون آمریکایی حقوق بشر: بررسی ساختار و نحوه رسیدگی به شکایات

گفتار یکم- مقدمه
مبحث یکم- ساختار کمیسیون
مبحث دوم- نقش کلی کمیسیون
گفتار دوم: شکایات فردی
مبحث یکم- صلاحیت کمیسیون
مبحث دوم- مهلت اقامه دعوا
مبحث سوم- تقدیم شکایات
گفتار سوم0 تصمیمات مربوط به قابل پذیرش بودن شکایات
مبحث یکم- شکایاتی که در ظاهر امر قابل قبول تلقی می‌شوند
مبحث دوم- رأی نهایی مبنی بر قابل پذیرش بودن شکایت
مبحث سوم- تصدیق دیوان نسبت به رویه قابلیت پذیرش دعاوی توسط کمیسیون
مبحث چهارم- اختیار دیوان نسبت به رد رأی کمیسیون در خصوص قابلیت پذیرش
مبحث پنجم- شروط قابلیت پذیرش و دلایل عدم قابلیت پذیرش
گفتار چهارم: طی کلیه مراحل داخلی جبران خسارت
گفتار پنجم: قاعده شش ماه
گفتار ششم- پرونده‌هایی که نزد سایر نهادهای بین المللی در حال رسیدگی می‌باشند
گفتار هفتم- بررسی شکایاتی که در ابتدا قابل پذیرش اعلام شده‌اند
گفتار هشتم- مختومه ساختن پرونده بر اساس تصمیم اداری
گفتار نهم- حل و فصل دوستانه اختلاف
گفتار دهم- تصمیم گیری نهایی در خصوص ماهیت اختلاف
گفتار یازدهم- اقدامات تأمینی
گفتار دوازدهم- درخواست تجدید نظر
گفتار سیزدهم- شکایات دولتی

فصل دوم- عملکرد دیوان آمریکایی حقوق بشر: ساختار، صلاحیت و آئین دادرسی

گفتار یکم- تشکیل، استقلال و ترکیب
گفتار دوم- صلاحیت دیوان
مبحث یکم- صلاحیت ترافعی
مبحث دوم- صلاحیت مشورتی
گفتار سوم- اصدامات تأمینی به منظور حمایت از افراد
گفتار چهارم- آئین دادرسی

بخش سوم- نظام آفریقایی حمایت از حقوق بشر

فصل یکم- کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها

گفتار یکم- انتخاب و شرایط اعضای کمیسیون
گفتار دوم- وظایف و کارکردهای کمیسیون
مبحث یکم- اقدامات حمایتی
مبحث دوم- دبیرخانه کمیسیون

فصل دوم- دیوان آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها

مقدمه
گفتار یکم- سابقه تاریخی
مبحث یکم- فقدان دیوان
مبحث دوم- نقش کمیسیون آفریقایی
گفتار دوم- تأسیس دیوان
گفتار سوم- صلاحیت ترافعی
مبحث یکم- محدوده‌ی ماهوی صلاحیت دیوان
مبحث دوم- قلمرو صلاحیت شخصی
گفتار چهارم- نقش تکمیلی دیوان و کمیسیون
گفتار پنجم- صلاحیت مشورتی
گفتار ششم- ترکیب، آئین و آراء
نتیجه گیری

ضمائم

1- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (1950، رم)
2- پروتکل شماره 14 الحاقی به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (2004، استاسبورگ)
3- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969، سان خوزه)
4- منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها (1981)
5- اساسنامه دیوان آفریقایی حقوق بشر (1998)
نمایه
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما