هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / تخصصی و پژوهشی / علمی، تطبیقی، تاریخی / مسئولیت مدنی تطبیقی
مسئولیت مدنی تطبیقی
مسئولیت مدنی تطبیقی
مسئولیت مدنی تطبیقی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

مسئولیت مدنی تطبیقی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست اختصاری مطالب

سخن ناشر
مقدمه

فصل یکم: مفاهیم کلی و مبانی

مبحث یکم: اصلاحات و تعاریف

گفتار یکم- اصلاحات و تعاریف در حقوق ایران و فرانسه
گفتار دوم- اصلاحات و تعاریف در حقوق انگلیس

مبحث دوم- تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری (جزایی)

گفتار یکم: تفکیک حقوق در ایران
گفتار دوم- تفکیک حقوق در فرانسه
گفتار سوم0 تفکیک حقوق در انگلیس
مقایسه

مبحث سوم- وحدت یا تفاوت بنیادی مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد

گفتار یکم- وحدت یا تفاوت بنیادی در فقه امامیه و حقوق ایران
گفتار دوم- وحدت یا تفاوت بنیادی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد در حقوق فرانسه
مقایسه
گفتار سوم- وحدت یا تفاوت بنیادی در حقوق انگلیس
مقایسه

مبحث چهارم- مبانی مسئولیت

گفتار یکم- مبنای مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران
گفتار دوم- مبنای مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه
بند یکم: مسئولیت بدون تقصیر
بند دوم: نظریه‌های مختلط
بند سوم: بازگشت نظریه‌ی تقصیر با مفهومی جدید
بند چهارم: نظریه تضمین گروهی
مقایسه
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس
مقایسه

فصل دوم: ارکان مسئولیت مدنی

مبحث یکم- ضرر

گفتار یکم- ضرر در حقوق ایران
بند یکم- مفهوم ضرر در فقه و حقوق ایران
بند دوم- شرایط ضرر قابل جبران
بند سوم- اقسام ضرر
گفتار دوم- ضرر در حقوق فرانسه
بند یکم- مفهوم ضرر در حقوق فرانسه
بند دوم- شرایط ضرر قابل جبران در حقوق فرانسه
مقایسه
بند سوم- اقسام ضرر در حقوق فرانسه
نتیجه و مقایسه
گفتار سوم- ضرر در حقوق فرانسه
بند یکم- معنای ضرر و اقسام آن
بند دوم- اوصاف ضرر قابل جبران
مقایسه

مبحث دوم- فعل زیان بار یا تقصیر

گفتار یکم- فعل زیان بار یا تقصیر در فقه و حقوق ایران
بند یکم- مفهوم و نقش تقصیر در فقه
بند دوم- مفهوم تقصیر در قوانین موضوعه
بند سوم- اقسام تقسیر در فقه و حقوق ایران
گفتار دوم- فعل زیان‌بار یا تقصیر در حقوق فرانسه
بند یکم- نقش تقصیر در قوانین فرانسه
بند دوم- تعریف تقصیر
بند سوم- اقسام تقصیر در حقوق فرانسه
مقایسه
گفتار سوم- فعل زیان بار یا تقصیر در حقوق انگلیس
بند یکم: مفهوم تقصیر
بند دوم- اقسام تقصیر
مفایسه حقوق انگلیس با حقوق ایران
گفتار چهارم- علل موجهه (رافع تقصیر)
بند یکم- علل موجهه فعل زیان بار در فقه و حقوق ایران
بند دوم- علل موجهه در حقوق فرانسه
نتیجه و مقایسه
بند سوم- علل موجهه (رافع تقصیر) در حقوق انگلیس
مقایسه

مبحث سوم- رابطه سببیت

گفتار یکم- رابطه سببیت در فقه و حقوق ایران
بند یکم-مفهوم رابطه‌ی سببیت و نحوه احراز آن
بند دوم- علت خارجی
بند سوم- تعدد اسباب
بند چهارم- تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب
بند پنجم- سبب مجمل
بند ششم- مقابله با خسارت
گفتار دوم- رابطه سببیت در حقوق فرانسه
بند یکم- ضرورت و اهمیت رابطه سببیت
بند دوم- مفهوم رابطه سببیت
مقایسه
بند سوم- علت خارجی
بند چهارم- مسئولیت تضامنی اسباب متعدد در برابر زیان دیده و تقسیم مسئولیت در رابطه بین آنان
نتیجه و مقایسه
بند پنجم- سبب مجمل
مقایسه
بند ششم- مقابله با خسارت
مقایسه
گفتار سوم- رابطه سببین در حقوق انگلیس
بند یکم- انواع رابطه‌ی سببیت و معیار احراز آن
بند دوم- علت خارجی یا قوه‌ی قاهره
بند سوم- تعدد اسباب
بند چهارم- سبب مجمل
بند پنجم- تقلیل خسارت در حقوق انگلیس

فصل سوم: آثار مسئولیت میدنی

مبحث یکم- آثار مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار یکم- دعوای مسئولیت مدنی
بند یکم- طرفین دعوای مسئولیت مدنی
بند دوم- خواسته و سبب دعوای مسئولیت مدنی
بند سوم- صلاحیت دادگاه
گفتار دوم- جبران خسارت
بند یکم- شیوه‌های جبران خسارت
بند دوم- اصل جبران کامل خسارت و استثناهای آن
مبحث دوم- آثار مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه
گفتار یکم- دعوای مسئولیت مدنی
بند یکم- طرفین دعوای مسئولیت مدنی
مقایسه
بند دوم- سبب دعوای مسئولیت مدنی
بند سوم- مرور زمان دعوای مسئولیت مدنی
مقایسه
بند چهارم- صلاحیت
مقایسه
گفتار دوم- جبران خسارت در حقوق فرانسه
بند یکم- زمان پدید آمدن حق جبران
مقایسه
بند دوم- شیوه‌ها و گستره جبران خسارت
مقایسه
مقایسه
بند سوم- خسارت تنبیهی در حقوق فرانسه
مقایسه
بند چهارم- نقش پیشگیری و بازدارندگی مسئولیت مدنی
مقایسه

مبحث سوم- آثار مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس

گفتار یکم- دعوای مسئولیت مدنی
بند یکم- طرفین دعوای مسئولیت مدنی
بند دوم- سبب دعوای مسئولیت مدنی
بند سوم- مرور زمان
بند چهارم- صلاحیت
گفتار دوم- ضمانت‌های اجرایی مسئولیت مدنی
بند یکم- پرداخت پول
بند دوم- دستور توقیف و منع تکرار عمل
مقایسه

فصل چهارم: قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی

مبحث یکم- قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار یکم- بیمه مسئولیت مدنی
بند یکم- ایرادات فقهی بیمه و پاسخ آن‌ها
بند دوم- حقوق ایران
بند یکم- موضوع فقه در قبال قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
بند دوم- موضع حقوق ایران در قبال قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
گفتار سوم- شرط وجه التزام یا شرط کیفری
گفتار چهارم- قراردادهای تشدید مسئولیت

مبحث دوم- قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه

گفتار یکم- قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
بند یکم- اعتبار قراردادهای معافیت کلی یا جزئی از مسئولیت
مقایسه
گفتار دوم- ضروط کیفری
مقایسه
گفتار سوم: قراردادهای تشدید مسئولیت
بند یکم- تضمین‌های قانونی
بند دوم- تضمین‌های قراردادی
بند سوم- ترکیب تضمین‌های قراردادی و قانونی
مقایسه
گفتار یکم- بیم مسئولیت مدنی
بند یکم- نقش بیمه در دعاوی مسئولیت مدنی
بند دوم- بیمه اجباری مسئولیت مدنی
بند یکم- اعتبار قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
گفتار سوم- شرط وجه التزام و شرط کیفری
بند یکم- شرط وجه التزام
بند دوم- شرط کیفری
گفتار چهارم- قرارداد تشدید مسئولیت مدنی
مقایسه

مقایسه و نتیجه کلی

فهرست اهم منابع و مآخذ
فهرست الفبایی مطالب
فهرست تفصیلی مطالب
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما