هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / تخصصی و پژوهشی / حقوق بین الملل / حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد دوم
حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد دوم
حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد دوم
حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد دوم - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد دوم

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست اجمالی مطالب

جلد دوم- معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص (تشکیل، آثار و انحلال)

تقسیم بحث

فصل اول: تشکیل اعتبار اسنادی

فصل دوم: آثار حقوقی معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص

فصل سوم: تغییر مفاد اعتبار (اصلاح اعتبار)

فصل چهارم: تصرفات ناقله ذی نفع در حقوق مالی ناشی از اعتبار

فصل پنجم: اسباب سقوط تعهد بانک متعهد در برابر ذی نفع اعتبار

نتیجه

فهرست تفصیلی مطالب

جلد دوم: معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص (تشکیل، آثار و انحلال)

تقسیم بحث

فصل اول: تشکیل اعتبار اسنادی

گفتار اول- شرایط تشکیل اعتبار اسنادی

گفتار دوم: مندرجات اعتبار نامه تجاری

گفتار سوم- زمان تشکیل اعتبار

گفتار چهارم- تأثیر گشایش اعتبار به نحوه صحیح بر تعهد خریدار به تأدیه ثمن

گفتار پنجم- تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی تجاری

مبحث اول- تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قابل نظریه تعهد به نفع ثالث

مبحث دوم- تحلیل اعتبار اسنادی در قالب عقد حواله قانون مدنی

مبحث سوم- تحلیل اعتبار اسنادی در قالب عمل حقوقی دلگاسیون (نیابت در پرداخت)

مبحث چهارم- تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان

مبحث پنجم- تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه تبدیل تعهد

مبحث ششم- تحلیل اعتبار اسنادی به عنوان «قبول ضمنی برات» یا «تعهد به قبول برات»

مبحث هفتم- اعتبار اسنادی به عنوان قرارداد بی‌نام (نظریه تحلیل اعتبار اسنادی در قالب ایجاب و قبول)

مبحث هشتم: سایر نظریات در تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی

بند اول- اعتبار اسنادی به عنوان واگذاری حقوق ناشی از قرارداد گشایش اعتبار به ذی نفع

بند دوم- نظریه استاپل

بند سوم- اعتبار اسنادی به عنوان یک «ابزار خاص تجاری»

مبحث نهم- نظریه مورد اختیار: تحلیل اعتبار اسناید به عنوان عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع)

گفتار ششم- اوصاف تعهد گشاینده اعتبار در برابر ذی نفع

مبحث اول- تعهد گشاینده اعتبار، «التزامی لازم» است

مبحث دوم- تعهد گشاینده اعتبار، «التزامی مستقل» است

بند اول- مفهوم و مبانی حقوقی و اقتصادی اصل استقلاب اعتبار اسنادی
بند دوم- آثار حقوقی اصل استقلال اعتبار اسنادی از روابط حقوقی مقدماتی منجر به گشایش اعتبار

عنوان اول- عدم امکان استناد به ایرادات و دفاعیات ناشی از رابطه معاملاتی پایه یا ایرادات یا دفاعیات ناشی از قرارداد گشایش اعتبار از سوی گشایندهدر برابر ذی‌نفع جهت توجیه امتناع از ایفای تعهد اعتبار

عنوان دوم- عدم برقراری ملازمه میان انحلال یا تغییر مفاد معامله پایه یا قرارداد گشایش اعتبار و انحلال یا تغییر مفاد معامله اعتبار اسنادی

عنوان سوم- عدم تقید معامله اعتبار اسنادی به شروط مندرج در معامله یا پایه یا قرارداد گشایش اعتبار

عنوان چهارم- عدم مسئولیت بانک گشاینده اعتبار در قبال تخلف از اجرای معامله پایه

عنوان پنجم- عدم التزام بانک گشاینده اعتبار به اطلاع از عرف‌های تجاری مرتبط با معامله پایه

عنوان ششم- عدم تأثیر ورشکستگی متقاضی بر تعهد بانک گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار

عنوان هفتم- تأثیر اصل استقلال اعتبار بر نحوه دادرسی و منع به کارگیری پاره‌ای از آیین‌های دادرسی

بند سوم- استثناء یا استثنائات اصل استقلال اعتبار

عنوان اول- تقلب استثنایی جهانی بر اصل استقلال اعتبار

عنوان دوم- سایر استثنائات اصل استقلال اعتبار

مبحث سوم- تعهد گشاینده، «تعهدی اسنادی» است

مبحث چهارم- تعهد گشاینده، تعهدی معلق است

فصل دوم: آثار حقوقی معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص

گفتار اول- تعهدات و حقوق گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار

مبحث اول- تعهدات گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار

بند اول- تعهد گشاینده به بررسی اسناد

عنوان اول- معیارهای کلی مطابقت اسناد

عنوان دوم- ضوابط عینی تطبیق اسناد

عنوان سوم- مهلت ایفای تعهد به بررسی اسناد

بند دوم: لزوم اعمال دقت و رعایت حسن نیت در بررسی اسناد

بند سوم- تعهد گشاینده به اعلام موارد عدم انطباق ارائه با مفاد اعتبار به ذی نفع (ارائه کننده)

عنوان اول- تعهد گشاینده به اطلاع موارد عدم انطباق: مهلت دادن اطلاعیه، مفاد اطلاعیه عدم انطباق، و مخاطب اطلاعیه عدم انطباق

عنوان دوم- ضمانت اجرای ندادن اطلاعیه عدم انطباق (اطلاعیه عدم پرداخت) یا عدم ذکر موارد انطباق در اطلاعیه

بند چهارم- تعهد گشاینده به پرداخت وجه اعتبار

عنوان اول- نحوه ایفای تعهد گشاینده به پرداخت

عنوان دوم- ضمانت اجرای تخلف گشاینده از ایفای تعهد اعتبار

مبحث دوم- حقوق گشاینده در برابر ذی نفع

بند اول- حقوق ناشی از نقض تضمین ذی‌نفع

بند دوم- حقوق گشاینده در برابر ذی نفع به سبب قائم مقامی در پرداخت

بند سوم- حق مطالبه بازپرداخت

بند چهارم- تحلیل حق وثیقه بر اسناد و کالای مشروح در اسناد

عنوان اول- صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله کرد ارسال کننده کالا یا بانک ثانوی

عنوان دوم- صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله کرد بانک گشاینده اعتبار

عنوان سوم- صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله کرد خریدار

عنوان چهارم- صدور سند حمل به شکل بارنامه غیرقابل معامله یا سایر اسناد حمل

گفتار دوم- حقوق و تعهدات ذی نفع اعتبار در برابر گشاینده

فصل سوم- تغییر مفاد اعتبار (اصلاح اعتبار)

گفتار اول- شرایط تغییر مفاد اعتبار

گفتار دوم- اثر حقوقی تغییر مفاد اعتبار

فصل چهارم: تصرفات ناقله ذی‌نفع در حقوق مالی ناشی از اعتبار

گفتار اول: واگذاری طلب ناشی از اعتبار

گفتار دوم: انتقال اعتبار

مبحث اول- انتقال ارادی اعتبار

بند اول- شرایط انتقال ارادی اعتبار
بند دوم- آثار انتقال اعتبار
بند سوم- ماهیت حقوقی انتقال ارادی اعتبار

مبحث دوم- انتقال قهری اعتبار

گفتار سوم- معامله اعتبار

گفتار چهارم- انتقال برات صادره روی اعتبار

فصل پنجم: اسباب سقوط تعهد بانک متعهد در برابر ذی‌نفع اعتبار

گفتار اول0 ایفای تعهد اعتبار (پرداخت)

مبحث اول- مفهوم ایفای تعهد اعتبار

مبحث دوم- مقام ایفاء کننده تعهد

مبحث سوم- آثار ایفای تعهد اعتبار

گفتار دوم- معامله اعتبار

مبحث اول- شرایط معامله اعتبار

مبحث دوم- ماهیت حقوقی معامله اعتبار

مبحث سوم- آثار معامله اعتبار

گفتار سوم- عدم انطباق ارائه، و عدم اغماض از موارد عدم انطباق

گفتار چهارم- سقوط تعهد بانک متعهد به سبب انقضای مدت اعتبار

گفتار پنجم- سایر اسباب سقوط تعهد گشاینده در مقابل ذی نفع طبق مقررات مورد مطالعه در زمینه اعتبار اسنادی

نتیجه

فهرست منابع و مآخذ

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما