هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / قوانین و مقررات / اداری / قوانین مربوط به کار / قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست

قانون کار- قانون بیمه‌ی بیکاری

دفتر اول- قانون کار

فصل اول- تعاریف کلی و اصول

فصل دوم- قرارداد کار

مبحث اول: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار
مبحث سوم: خاتمه‌ی قرارداد کار
مبحث چهارم: جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

فصل سوم- شرایط کار

مبحث اول- حق السعی
مبحث دوم: مدت
مبحث سوم: تعطیلات و مرخصی‌ها
مبحث چهارم: شرایط کار زنان
مبحث پنجم: شرایط کار نوجوانان

فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول: کلیات
مبحث دوم: بازرسی کار

فصل پنجم: آموزش و اشتغال

مبحث اول: کارآموز و مراکز کارآموزی
1- مراکز کارآموزی
2- کارآموز و قرارداد کارآموزی
مبحث دوم: اشتغال
مبحث سوم: اشتغال اتباع بیگانه

فصل ششم- تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران

فصل نهم- مراجع حل اختلاف

فصل دهم- شورای عالی کار

فصل یازدهم- جرائم و مجازات‌ها

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه

آئین نامه‌ی اجرایی قانون اصلاح تبصره‌ی ماده‌ی (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

قانون استفساریه‌ی قانون اصلاح تبصره‌ی ماده‌ی (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آ«

تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

دفتر دوم- قانون بیمه‌ی بیکاری

1- قانون بیمه‌ی بیکاری
2- آئین نامه‌ی اجرائی قانون بیمه‌ی بیکاری
3- وحدت رویه‌ی اجرای بیمه‌ی بیکاری

از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده‌ی (113) قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی .....

دفتر سوم- آئین نامه‌ها، تصویب نامه‌ها،

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها....
(افزایش تولید- طبقه بندی مشاغل)

آئین نامه‌ی نحوه‌ی انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید

ضوابط و روش‌های اجرائی آئین نامه‌ی مصوب 11/8/1370 موضوع ماده‌ی 47 قانون کار

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید

نظام ارزیابی مشاغل

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها

آئین نامه‌ی اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها

ضوابط تهیه و اجرای طرح‌های طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها

دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

دستورالعمل نحوه‌ی محاسبه‌ی افزایش مزد ناشی از ارتقاء طبقه (شغل) در مورد بند 6 بخشنامه‌ی شماره‌ی 70811

دستورالعمل موضوع تبصره‌ی بند یک بخشنامه‌ی شماره‌ی 70811 راجع به نحوه‌ی افزایش مزد مبنا (مزد شغل و مزد سنوات)

یک مثال فرضی برای تعیین مزد شغل‌های جدید دراجرای بخشنامه‌ی شماره‌ی 70811

توضیحات لازم در زمینه‌ی اجرای بند یک بخشنامه‌ی شماره‌ی 70811

دستورالعمل الزام کارفرمایان به تعمیم طرح طبقه بندی مشاغل به کارگران با قرارداد موقت در اجرای ‌ماده‌ی 48 و 49 قانون کار

(مزد- پاداش و عیدی- مالیات)

آئین نامه‌ی اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره‌ی 2 ماده‌ی 35 قانون کار

بخشنامه درباره‌ی دستمزد کارگران کارگاه‌هایی که کمتر از ده نفر کارگر دارند

آئین نامه‌ی چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به وسیله‌ی مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود

قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه‌ی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار

قانون اصلاح ماده‌ی (84) قانون مالیات‌های مستقیم

تصویب نامه‌ی افزایش حق مسکن کارگران

بخشنامه‌ی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 23/12/92 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 23/12/92 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1395

بخشنامه‌ درباره‌ی مورد حداقل مزد سال 1395

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 18/12/1394 شورای عالی کار در مورد کاراگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

بخشنامه درباره‌ی مورد حداقل مزد سال 1396

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 25/12/1395 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 25/12/1395 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1396

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397

بخشنامه درباره‌ی مورد حداقل مزد سال 1397

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 22/1/1397 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 22/1/1397 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار سال 1398

بخشنامه درباره‌ی حداقل مزد سال 1398

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 27/12/1397 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مورخ 27/12/1397 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

(شوراهای اسلامی کار- انجمن‌های صنفی- انتخابات)

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

آئین نامه‌ی نحوه‌ی انتخابات نمایندگان کارفرمایان موضوع تبصره‌ی 3 ماده‌ی 131 قانون کار

آئین نامه‌ی مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص

آئین نامه اجرائی ماده‌ی 136 قانون کار

آئین نامه‌ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط موضوع ماده‌ی (131) قانون کار

(هیأت تشخیص- هیأت حل اختلاف- آئین دادرسی کار)

آئین نامه‌ی مربوط به انتخابات اعضاء هیأت‌های حل اختلاف

آئین نامه‌ی چگونگی تشکیل جلسات و نحوه‌ی رسیدگی هیأت حل اختلاف

آئین نامه‌ی چگونگی تشکیل جلسات و ‌نحوه‌ی رسیدگی هیأت تشخیص

آئین نامه‌ی طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده‌ی 166 قانون کار

آئین دادرسی کار

(آموزش‌های فنی و حرفه‌ای- پروانه‌ی مهارت فنی- سوادآموزی)

قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار

آئین نامه‌ی صدور پروانه‌ی مهارت فنی برای کارگران ماهر

آئین نامه‌ی نظام صلاحیت حرفه‌ای

آئین نامه‌ی ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره‌ی 2 ماده‌ی 110 قانون کار

آئین نامه‌ی سوادآموزی کارگران مشمول قانون کار

(حفاظت فنی- بهداشت کار)

آئین نامه‌ی داخلی شورای عالی حفاظت فنی

آئین نامه‌ی مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی

آئین نامه‌ی کمیته‌ی حفاظت فنی و بهداشت کار

قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

آئین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

آئین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

آئین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

(انضباط کار- بازرسی کار)

مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها موضوع تبصره‌ی 2 ماده‌ی 27 قانون کار

آئین نامه‌ی چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره‌ی ‌ماده‌ی 99 قانون کار

(سایر مقررات)

آئین نامه‌ی مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان

لایحه‌ی قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن

قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار

آئین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری اشتغال در مناطق جنگی و ...

جدول مناطق جنگی و جنگ زده موضوع ماده‌ی 3 آئین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و ...

آئین نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (149) قانون کار (مسکن ارگران)

آئین نامه‌ی اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد

آئین نامه‌ی کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده‌ی 52 قانون کار

آئین نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (129) قانون کار (اتباع خارجی)

آئین نامه‌ی اجرائی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مربوط به مرخصی زایمان)

آئین نامه‌ی اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

تصویب نامه راجع به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی

تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران

دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استان‌ها موضوع تبصره‌ی ماده‌ی (17) آئین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 129 قانو کار

اصلاحیه‌ی دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رویداد ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه‌ی کار اتباع خارجی

قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه‌ی سوم توسعه‌ی .....

قانون مجازات اشتغال به حرفه‌ی کاریابی و مشاوره‌ی شغلی بدون داشتن پروانه‌ی کار

آئین نامه‌ی اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه‌ی کاریابی و مشاوره‌ی شغلی بدون داشتن پروانه‌ی کار

تصویب نامه در خصوص ماده‌ی (191) قانون کار

تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار

دفتر چهارم

موادی از قانون اساسی- آراء دیوان عدالت اداری

نظریه‌ی کمیسیون کار و امور اجتماعی و ...

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما