هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق تجارت / حقوق تجارت - جلد چهارم
حقوق تجارت - جلد چهارم
حقوق تجارت - جلد چهارم
حقوق تجارت - جلد چهارم - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق تجارت - جلد چهارم

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

دیباچه مؤلف

مقدمه‌ی مؤلف بر چاپ دوم کتاب

کتاب ششم-قراردادهای تجارتی

فصل اول- بیع تجارتی

الف- ورود و صدور کالا (سهمیه)
ب- کارت بازرگانی
ج- محدودیت راجع به تعیین قیمت‌ها
د- محل فروش
هـ- قراردادهای تجارتی بین المللی
1- فروش اف.او.بی
1-1- فروشنده موظف است
1-2- خریدار موظف است
2- فروش سی. اند. اف
2-1- فروشنده موظف است
2-2- خریدار موظف است
3- فروش سی.آی.اف
3-1- فروشنده موظف است
3-2- خریدار موظف است
و- اقسام فروش تجارتی
1- فروش نقدی
2- فروش به وزن یا شماره یا اندازه
3- فروش به وسیله نمونه یا کاتالوگ
4- فروش بعد از امتحان
5- فروش یا حق استرداد
6- فروش با قید تحویل جنس در مدت معین
7- فروش نسیه
8- بیعانه

فصل دوم- دلالی

الف- تعریف
ب- وظایف و مسئولیت دلال
ج- حقوق و اجرت دلال

فصل سوم- حق العمل کاری

الف- تعریف
ب- وظایف حق العمل کار
1- انجام دستورات آمر
2- انجام معامله به نام خود
3- ذینفع نبودن در معامله
4- اطلاع به آمر
5- وکالت و امانت
6- بیمه اجناس
7- منابع معامله
8- معاملات اعتباری
ج- حقوق و حق الزحمه حق العمل کار
د- مسئولیت حق العمل کار

فصل چهارم- قرارداد حمل و نقل

الف-سیر تکامل حمل و نقل
ب- انواع حمل و نقل
1- حمل و نقل دریایی
2- حمل و نقل هوایی
3- حمل و نقل زمینی
ج- قرارداد حمل و نقل
1- حقوق و وظایف ارسال کننده
2- حقوق و وظایف متصدی حمل و نقل
یک- خسارات ناشیه از جنس کالا
دو- خسارات ناشی از تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه
سه- خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه
چهار- خسارات ناشی از حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری کند (قوه قهریه)
3- خسارت تأخیر
4- محدودیت مسئولیت
5- تسلیم کالا و پایان مسئولیت متصدی حمل و نقل
6- سایر وظایف و حقوق متصدی حمل و نقل
7- وظایف گیرنده کالا
8- مرور زمان دعاوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل
د-حمل و مسافر

فصل پنجم- نمایندگان تجارتی

الف- نمایندگان تجارتی غیرمستقل
1- نمایندگان تجارتی شرکت‌های تجارتی
2- نمایندگان تجارتی مؤسسات تجارتی
ب- نمایندگان تجارتی مستقل

کتاب هفتم- ورشکستگی و تصفیه

فصل اول- کلیات

فصل دوم- شرایط اعلام ورشکستگی

مبحث اول- ورشکستگی مخصوص تجارت است
مبحث دوم- ورشکستگی در نتیجه توقف از تأدیه بدهی حاصل می‌شود

فصل سوم- اعلام حکم ورشکستگی

مبحث اول- دادگاه صالح برای اعلام ورشکستگی
مبحث دوم- دادخواست ورشکستگی
الف- درخواست اعلام ورشکستگی به تقاضای تاجر
ب- درخواست اعلام ورشکستگی به تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران
ج- درخواست اعلام ورشکستگی به تقاضای دادستان
مبحث سوم- رسیدگی به دادخواست ورشکستگی و صدور حکم ورشکستگی
مبحث چهارم- محتویان حکم ورشکستگی
مبحث پنجم- اعلام حکم ورشکستگی
مبحث ششم- خصوصیات حکم ورشکستگی
مبحث هفتم- شکایت از حکم ورشکستگی

فصل چهارم- آثار حکم ورشکستگی

مبحث اول- منع مداخله تاجر در اموال خود
مبحث دوم- تصفیه امور ورشکسته به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی
مبحث سوم- اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکته
الف- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته
ب- رأی شماره 155-14/12/47 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (وحدت رویه)
1- ورشکستگی عبارت از چیست؟
2- هیأت طلبکاران شخص ورشکسته و طبع قضایی آن
3- شرکت طلبکارها در مجمع عمومی
4- مفهوم اصل تساوی بین طلبکاران مطلق نبوده، بلکه نسبی است
5- تعیین میزان طلب
6- بستانکاران هیأت طلبکاران
اول- طلبکارانی که با تاجر ورشکسته قرارداد بسته و پس از ورشکستگی حق فصح معامله را دارند
دوم- استرداد اموالی که به امانت گذارده شده
سوم- بستانکاران دارای وثایق عینی
7- بحث در اطراف ماده 58 قانون تصفیه و ماده 34 قانون ثبت
-نظریه دادسرای دیوان عالی کشور
مبحث چهارم- اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته
مبحث پنجم-اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند
الف- استرداد اموال
ب- در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتک می‌شوند
مبحث ششم- اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته
الف- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف
ب- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی
ج- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی
مبحث هفتم- اثر حکم ورشکستگی در شرکت‌هایی که ورشکسته در آن‌ها مشارکت دارد
الف- اثر ورشکستگی شریک در شرکت‌های اشخاص و بالعکس
ب- اثر ورشکستگی شریک در شرکت‌های سرمایه و بالعکس
ج- اثر ورشکستگی شریک در شرکت‌های مختلط و بالعکس
مبحث هشتم- سلب اعتبار تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار
الف- اعاده اعتبار واقعی
ب- اعاده اعتبار قانونی
مبحث نهم- مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
الف- ورشکستگی به تقصیر
1-موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر
2-موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر
ب- ورشکستگی به تقلب
1-مفقود کردن دفاتر
2-مخفی کردن قسمتی از دارایی خود
3-از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری
4-مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد
ج-تعقیب تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب
-رأی اصراری شماره 205-26/2/49 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
«استثناء اول»
«استثنا دوم»
عقاید دانشمندان حقوق انگلیس

فصل پنجم- سازمان تصفیه امور ورشکستگی

فصل ششم- تصفیه ورشکستگی

مبحث اول- اقدامات تأمینی اداره تصفیه
مبحث دوم- دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشسته
مبحث سوم- اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته
مبحث چهارم- طبقه بندی بستانکاران و رشکسته
مبحث پنجم- طبقه بندی بستانکاران ورشکسته
الف- بستانکاران با حق وثیقه
ب- بستانکاران با حق تقدم
ج- بستانکاران عادی
مبحث ششم- فروش اموال ورشکسته
الف- اموال فاسد شدنی و اشیایی که در معرض تنزل قیمت می‌باشد
ب- اشیایی که نگاهداری آن‌ها متضمن هزینه غیرمناسبی باشد
ج- اشیایی که رد بازار قیمت معین دارند
د- اشیاء سیم و زر
هـ- اموال مورد وثیقه
و- اموال منقول
ز- اموال غیرمنقول
مبحث هفتم- تقسیم دارایی ورشکسته بین بستانکاران و تصفیه امور ورشکسته
مبحث هشتم- تصفیه اختصاری
مبحث نهم- قرارداد ارفاقی
الف- شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
1-تاجر ورشکسته به تقلب نباشد
2-رضایت اکثریت طلبکاران- طبق ماده 480 قانون تجارت
3-قرارداد ارفاقی باید به تصدیق دادگاه برسد
ب- اثرات قرارداد ارفاقی
ج- ابطال قرارداد ارفاقی
د- فسخ قرارداد ارفاقی
مبحث دهم- شکایت از اقدامات اداره تصفیه
مبحث یازدهم- خاتمه ورشکستگی

فهرست منابع و مآخذ

الف- منابع و مآخذ فارسی
ب- منابع و مآخذ فرانسه، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما