هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / آزمونی / وکالت / حقوق مدنی / قانون مدنی - کاربردی
قانون مدنی - کاربردی
قانون مدنی - کاربردی
قانون مدنی - کاربردی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

قانون مدنی - کاربردی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه- در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

جلد اول- در اموال

کتاب اول- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول- در بیان انواع اموال
فصل اول- در اموال غیرمنقول
فصل دوم- در اموال منقوله
فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
فصل اول- در مالکیت
فصل دوم- در حق انتفاع
مبحث اول- در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم- در وقف
مبحث سوم- در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم- در حریم املاک
کتاب دوم- در اسباب تملک
قسمت اول- در احیای اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
باب اول- در احیای اراضی موات و مباحه
باب دوم- در حیازت مباحات
باب سوم- در معادن
باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه
فصل اول- در اشیای پیدا شده
فصل دوم- در حیوانات ضاله
باب پنجم- در دفینه
باب ششم- در شکار
قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات
باب اول- در عقود و تعهدات به طور کلی
فصل اول- در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها
مبحث دوم- در اهلیت طرفین
مبحث سوم- در مورد معامله
مبحث چهارم- در جهت معامله
فصل سوم- در اثر معاملات
مبحث اول- در قواعد عمومی
مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول- در اقسام شرط
مبحث دوم- در احکام شرط
فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم- در سقوط تعهدات
مبحث اول- در وفای به عهد
مبحث دوم- در اقاله
مبحث سوم- در ابراء
مبحث چهارم- در تبدیل تعهد
مبحث پنجم- در تَهاتُر
مبحث ششم- مالکیت ما فی الذمه
باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
فصل اول- در کلیات
فصل دوم- در ضمان قهری
مبحث اول- در غصب
مبحث دوم- در اتلاف
مبحث سوم- در تسبیب
مبحث چهارم- در استیفاء
باب سوم- در عقود معینه مختلفه
فصل اول- در بیع
مبحث اول- در احکام بیع
مبحث دوم- در طرفین معامله
مبحث سوم- در مبیع
مبحث چهارم- در آثار بیع
فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم- در تسلیم
فقره‌ی سوم- در ضمان درک
فقره چهارم- در تأدیه‌ی ثمن
مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول- در خیارات
اول- در خیار مجلس
دوم- در خیار حیوان
سوم- در خیار شرط
چهارم- در خیار تأخیر ثمن
پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف
ششم- در خیار غبن
هفتم- در خیار عیب
هشتم- در خیار تدلیس
نهم- در خیار تَبَعُّض صفقه
دهم- در خیار تخلف شرط
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم- در بیع شرط
فصل سوم- در مُعاوضه
فصل چهارم- در اجاره
مبحث اول- در اجاره اشیاء
مبحث دوم- در اجاره حیوانات
مبحث سوم- در اجاره اشخاص
فقره اول- در اجاره خدمه و کارگر
فقره دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل
فصل پنجم- در مزارعه و مساقات
مبحث اول- در مزارعه
مبحث دوم- در مساقات
فصل ششم- در مضاربه
فصل هفتم- در جعاله
فصل هشتم- در شرکت
مبحث اول- در احکام شرکت
مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم- در ودیعه
مبحث اول- در کلیات
مبحث دوم- در تعهدات امین
مبحث سوم- در تعهدات امانت گذار
فصل دهم- در عاریه
فصل یازدهم- در قرض
فصل دوازدهم- در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم- در وکالت
مبحث اول- در کلیات
مبحث دوم- در تعهدات وکیل
مبحث سوم- در تعهدات موکل
مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت
فصل چهاردهم- در ضمان عقدی
مبحث اول- در کلیات
مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون هنه
مبحث چهارم- در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم- در حواله
فصل شانزدهم- در کفالت
فصل هفدهم- در صلح
فصل هجدهم- در رهن
فصل نوزدهم- در هبه
قسمت سوم- در اخذ به شُفعه
قسمت چهارم- در وصایا و ارث
باب اول- در وصایا
فصل اول- در کلیات
فصل دوم- در موصی
فصل سوم- در موصی‌به
فصل چهارم- در موصی له
فصل پنجم- در وصی
باب دوم- در ارث
فصل اول- در موجبات ارص و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم- در تحقق ارث
فصل سوم- در شرایط و جمله از موانع ارث
فصل چهارم- در حجب
فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم- در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول- در سهم الارث طبقه اولی
مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم
مبحث سوم- در سهم الارث وراث طبقه سوم
مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم- در مقررات مختلفه

جلد دوم- در اشخاص

کتاب اول- در کلیات
کتاب دوم- در تابعیت
کتاب سوم- در اسناد سجل احوال
کتاب پنجم- در غایب مفقود الاثر
کتاب ششم- در قرابت
کتاب هفتم- در نکاح و طلاق
باب اول- در نکاح
فصل اول- در خواستگاری
فصل دوم- قابلیت صحی برای ازدواج
فصل سوم- در موانع نکاح
فصل چهارم- شرایط صحت نکاح
فصل پنجم- وکالت در نکاح
فصل ششم- در نکاح منقطع
فصل هفتم- در مهر
فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
باب دوم- در انحلال عقد نکاح
فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم- در طلاق
مبحث اول- در کلیات
مبحث دوم- در اقسام طلاق
مبحث سوم- در عدّه
کتاب هشتم- در اولاد
باب اول- در نسب
باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم- در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم- در خانواده
فصل اول- در الزام به انفاق
کتاب دهم- در حجر و قیمومت
فصل اول- در کلیات
فصل دوم- در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن فصل چهارم- در موارد عزل قیم
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم- در ادله اثبات دعوی

کتاب اول- در اقرار
باب اول- در شرایط اقرار
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما