هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / قوانین و مقررات / حقوقی / قانون مدنی با اعراب گذاری
قانون مدنی با اعراب گذاری
قانون مدنی با اعراب گذاری
قانون مدنی با اعراب گذاری - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

قانون مدنی با اعراب گذاری

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 500 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

 • سبک: قانون، کاربردی
 • نوع قانون: اصلی
 • شیوه بیان مطالب: به ترتیب مواد قانونی
 • قطع: جیبی
 • شابک: 9786004101059
 • تعداد صفحه: 223
 • سال انتشار: 1397
 • نوبت انتشار: دوم
 • جلد: سلفون
 • وزن : 154 گرم


 • برچسب ها :

فهرست

قانون مدنی مصوب 1307

مقدمه: در انتشار و آثار و اجرا قوانین به طور عموم
جلد اول: در اموال
کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول: در بیان انواع اموال
فصل اول: در اموال غیرمنقول
فصل دوم: در اموال منقوله
فل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
فصل اول: در مالکیت
فصل دوم: در حق انتفاع
مبحث اول: در عمری و رُقبی و سُکنی
مبحث دوم: در وقف
مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم: در حریم املاک
کتاب دوم: در اسباب تملّک
قسمت اول: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول: در احیا اراضی موات و مباحه
باب دوم: در حیازت مباحات
باب سوم: در معادن
باب چهارم: در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول: در اشیاء پیدا شده
فصل دوم: در حیوانات ضالّه
باب پنجم: در دفثنه
باب ششم: در شکار
قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها
مبحث دوم: اهلیت طرفین
مبحث سوم: در مورد معامله
مبحث چهارم: در جهت معامله
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
مبحث دوم: در خساراتِ حاصله از عدمِ اجرایِ تعهدات
مبحث سوم: در اثرِ عقود نسبت به اشخاصِ ثالث
فصل چهارم: در بیان شرایطی که ضمن عقد می‌شود
مبحث اول: در اقسام شرط
مبحث دوم: در احکام شرط
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فض1ولی
فصل ششم: در سقوط تعهدات
مبحث اول: در وفای به عهد
مبحث دوم: در اقاله
مبحث سوم: در اِبراء
مبحث چهارم: در تبدیل تعهّد
مبحث پنجم: در تَهاتُر
مبحث ششم: در مالکیَّت ما فی الذّمه
باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
فصل اول: کلیات
فصل دوم: در ضمان قهری
مبحث اول: در غصب
مبحث دوم: در اِتلاف
مبحث سوم: در تَسبیب
مبجث چهارم: در اِستیفاء
باب سوم: در عقود معینیه مختلفه
فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع
مبحث دوم: در طرفین معامله
مبحث سوم: در مَبیع
مبحث چهارم: در آثارِ بیع
فقره اول: در ملکیّت مَبیع و ثَمَن
فِقره دوّم: در تسلیم
فِقره سوم: در ضمان دَرَک
فقره چهارم: در تَأدیه ثَمَن
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
شرطِ اول: در خیار مجلس
دوم: در خیار حیوان
سوم: در خیار شرط
چهارم: در خیار‌ تأخیر ثمن
پنجم: در خیار رُؤیت و تَخَلُّف وَصف
ششم: در خیار غَبن
هفتم: در خیار تدلیس
نهم: در خیار تَبَعُّض صَفقِه
دهم: در خیار‌ تخلف شرط
فقره دوم: در احکام خیارت به طور کلی
فصل دوم: در بیع شرط
فصل سوم: در معاوضه
فصل چهارم: در اجاره
مبحث اول: در اجاره اشیاء
مبحث دوم: در اجاره حیوانات
مبحث سوم: در اجاره اشخاص
فقره اول: در اجاره خَدَمه و کارگر
فقره دوم: در اجاره متصدّی حمل و نقل
فصل پنجم: در مُزارعه و مُساقات
مبحث اول: در مزارعه
مبحث دوم: در مساقات
فصل ششم: در مضاربه
فصل هفتم: در جُعاله
فصل هشتم: در شرکت
مبحث اول: در احکام شرکت
مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم: در ودیعه
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در تعهدات امین
مبحث سوم: در تعهدات امانت گذار
فصل دهم: در عاریه
فصل یازدهم: در قَرض
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم: در وکالت
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در تعهدات وکیل
مبحث سوم: در تعهدات موکّل
مبحث چهارم: در طُرُق مختلفه انقضای وکالت
فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمونٌ له
مبحث سوم: در اثر ضمان، بین ضامن و مضمونٌ عنه
مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم: در حواله
فصل شانزدهم: در کفالت
فصل هفدهم: در صُلح
فصل هجدهم: در رَهن
فصل نوزدهم: در هبه
قسمت سوم: در اَخذِ به شُفعه
قسمت چهارم: در وصایا و اِرث
باب اول: در وصایا
فصل اول: در کلّیّات
فصل دوم: در مُوصی
فصل سوم: در موصی بِه
فصل چهارم: در موصی لَه
فصل پنجم: در وصی
باب دوم: در ارث
فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم: در تحقق ارث
فصل سوم: در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث
فصل چهارم: در حَجب
فصل پنجم: در فَرض و صاحبان فرض
فصل ششم: در سهم الارث طباقت مختلفه وراث
مبحث اول: در سهم الارث طبقه اولی
مبحث دوم: در سهم الارث طبقه دوم
مبحث سوم: در سهم الارث وارثِ طبقه سوم
مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم: در مقرّرات مختلفه
جلد سوم: در اشخاص
کتاب اول: در کلیات
کتاب دوم: در تابعیت
کتاب سوم: در اسناد سِجِل احوال
کتاب چهارم: در اقامتگاه
کتاب پنجم: در غایِبِ مفقود الاثر
کتاب ششم: در قَرابت
کتاب هفتم: در نکاح و طلاق
باب اول: در نکاح
فصل اول: در خواستگاری
فصل دوم: قابلیّت صِحّی برای ازدواج
فصل سوم: در موانع نکاح
فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
فصل پنجم: وکالت در نکاح
فصل ششم: در نکاح منقطع
فصل هفتم: در مَهر
فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
باب دوم: در انحلال عقد نکاح
فصل اول: در مورد امکان فسخِ نکاح
فصل دوم: در طلاق
مبحث اول: در کلّیّات
مبحث دوم: در اقسام طلاق
مبحث سوم: در عده
کتاب هشتم: در اولاد
باب اول: در نسب
باب دوم: در نگهداری و تربیت اطفال
باب سوم: در وِلایتِ قهریِ پدر و جد پدری
کتاب نهم: در خانواده
فصل اول: در الزام به انفاق
کتاب دهم: در حجر و قیمومت
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در موارد نصبِ قَیِّم و ترتیب آن
فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
فصل چهارم: در موارد عزل قیم
فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت
جلد سوم: در ادله اثبات دعوی
کتاب اول: در اقرار
باب اول: در شرایط اقرار
باب دوم: در آثار اقرار
کتاب دوم: در اسناد
کتاب سوم: در شهادت
باب اول: در موارد شهادت
باب دوم: در شرایط شهادت
کتاب چهارم: در اَمارات
کتاب پنجم: در قَسَم

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما